Bachelor of Arts (B.A.) BWL-Versicherung (m|w|d) Duales Studium an der DHBW Stuttgart oder der DHBW Karlsruhe

Hochschule: Stuttgart oder Karlsruhe Studienbeginn: Wintersemester (1. Oktober) Studiendauer: 6. Semester (Theorie & Praxis im Wechsel) ...